Pembangunan awal kanak-kanak (early childhood development) adalah satu fasa yang paling penting dalam kehidupan anak-anak. Pada waktu inilah anak kecil dibentuk mengikut apa yang dilihat dan didengar di sekitar mereka.

Bagi kami, pembangunan awal kanak-kanak semestinya memberikan kesan yang besar dalam tumbesaran. Dengan inisiatif yang sama, kini kami sudahpun mempunyai lebih dari 4 cawangan (sedang bertambah) dalam negeri Johor ini.

Pendaftaran TASKA
Pendaftaran TADIKA